Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Workshopy odloženy!

Pozvánka na prakticky orientované workshopy

Z důvodu zhoršující se epidemické situace se workshopy ruší – o náhradních termínech budete informováni.

Srdečně Vás zveme k účasti na workshopech, které připravila paní Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D. z Centra výzkumu FHS společně s Mgr. Janou Kasáčkovou Ph.D. Workshopy proběhnou ve Vzdělávacím komplexu FHS na Štefánikově ulici.

V souvislosti s epidemiologickou situací je zavedena povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách UTB. Nadále také platí povinnost prokázat O-N-T. Děkujeme za dodržování epidemiologických opatření.

1. workshop: Zásady komunikace s lidmi se zdravotním postižením: Jak je to správně a čemu se vyvarovat (?)

Bez komunikace, čili výměny informací, bychom si náš život dokázali jen stěží představit. I když jde o přirozenou dovednost, když dojde na komunikaci s lidmi se zdravotním postižením, mnozí z nás se dopustí nejednoho faux pas. Jak je to tedy správně? A čemu se vyvarovat? Přijďte se dozvědět více na náš workshop!

Datum konání:
29. 11. 2021, 15:00 – 19:00,
30. 11. 2021, 15:00 – 19:00
U18/učebna 508
Registrace na workshop je zde.

Deadline: 20. 11. 2021

Cílem workshopu je přispět na základě současných poznatků a praktických zkušeností lektorek k osvětě v dané tematice.

Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

  • Jak ovlivňují vybrané druhy zdravotního postižení (pohybové, smyslové, mentální) komunikační schopnost člověka?
  • Jaké jsou nejčastější mýty o komunikaci s jedinci s vybranými typy zdravotního postižení?
  • Jakých chyb se lidé nejčastěji dopouští při komunikaci s lidmi s postižením – jak se jim vyvarovat a jak to dělat správně?
  • Jak aplikovat bazální stimulaci jako podpůrný komunikační prostředek u osob se závažnějším zdravotním postižením?

Na co se ještě můžete těšit?

Tipy na zajímavé zdroje (knihy, videa, webové stránky, články) k problematice, praktickou demonstraci prezentovaných informací, praktickou aplikaci prvků bazální stimulace, s důrazem na osobní prožitek a empatii, skupinovou spolupráci a kreativní prostředí, diskuzi.

2. workshop: Mateřství žen s vrozeným tělesným postižením: Matky jako každé jiné

Mateřství. Jedna z nejvýznamnějších rolí v životě každé ženy. Ve vztahu k ženám s vrozeným tělesným postižením je však i nadále opředena řadou mýtů a předsudků. Jaká je tedy realita? Přijďte se dozvědět více na náš workshop!

Datum konání: 7. 12. 2021, 13:30 – 15:30
U18/ učebna 210
Registrace na workshop je zde.

Deadline: 30. 11. 2021

Cílem workshopu je přispět na základě současných poznatků a výzkumných aktivit lektorky k demytizaci dané tématiky v českém prostředí.

Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

  • Proč je mateřská role důležitá pro všechny ženy bez rozdílu?
  • Jaké jsou současné trendy nahlížení na otázku mateřství žen s vrozeným tělesným postižením?
  • Jak je ukotveno právo žen s vrozeným tělesným postižením naplnit mateřskou roli?
  • Co už víme o mateřství žen s vrozeným tělesným postižením ze zahraničí?
  • Jaké jsou zkušenosti českých žen s vrozeným tělesným postižením s mateřskou rolí? Jak vzpomínají na těhotenství, porod a adaptaci na mateřskou roli?
  • Co se matkám s vrozeným tělesným postižením osvědčilo při zvládání mateřské role?

Na co se ještě můžete těšit?

Autentické zkušenosti matek s vrozeným tělesným postižením, tipy na zajímavé zdroje (knihy, videa, webové stránky, články) k problematice, diskuze.

 

Fakulty a součásti

Zavřít