Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality

Archiv aktualit – Ph.D.

  • Doktorský seminář IV. -
  • Vánoční hvězda ve Zlíně vynesla 34 300 Kč - Fakulta humanitních studií děkuje všem zaměstnancům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří se zapojili do charitativní sbírky Vánoční hvězda proti leukémii. Díky účasti řady z nich se podařilo vybrat částku 34 300 Kč.
  • Koronavirus: jak FHS pomáhá v boji proti němu? - Současná situace, ve které se nachází celá česká společnost, není nijak jednoduchá. Pandemie COVID-19 má vliv na život každého obyvatele ČR, a to jak v jeho osobním, tak i profesním životě. Fakulta humanitních studií zareagovala na nově vzniklé potřeby téměř okamžitě a svou troškou do mlýna přispívá v boji proti tomuto nepříteli. Jsme v tom […]
  • Dočasné omezení výuky - V souvislosti s opatřeními pro snížení rizika šíření koronaviru COVID-19 se dočasně zastavuje výuka na FHS. Výuka bude nahrazena samostudiem. Studentům se nařizuje komunikovat s fakultou a celou UTB pouze telefonicky a e-mailem.
  • Jaký byl listopad ´89? Co bylo před ním a co potom? - Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně u příležitosti výročí Sametové revoluce pořádá panelovou diskusi, které se zúčastní lidé, kteří žili v časech totalitních, revolučních i porevolučních. Přijďte si poslechnout jejich příběhy a diskutovat o tomto významném datu naší společnosti. Vítání jsou všichni zájemci.
  • FHS má druhou absolventku doktorského studia - Ve čtvrtek 6. června 2019 se na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně uskutečnila státní závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce PhDr. Barbory Petrů Puhrové. Tématem její disertační práce bylo Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování.
  • Oznámení o zveřejnění k nahlížení do disertační práce a konání obhajoby disertační práce - V souladu se Studijním a zkušebním řádem UTB ve Zlíně oznamujeme: disertační práce v oboru Pedagogika na téma „Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování“ bude zveřejněna k nahlížení ve čtvrtek 30. 5. 2019 v době od 9:00 do 11:00 hodin na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, na Referátu pro tvůrčí činnost a vnější […]
  • Falling Walls Lab Czech Republic 2019 -
  • Doktorský seminář I – III -
  • Fakulta humanitních studií má nového děkana - Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má nového děkana. Mgr. Libora Marka, Ph.D. jmenoval do funkce s účinností od 1. dubna rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík. Stalo se tak na základě rozhodnutí Akademického senátu FHS, který Dr. Marka zvolil kandidátem na jmenování děkanem na příští čtyři roky.

Fakulty a součásti

Zavřít