UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Institucionální program

Inovace studijního předmětu Ošetřování nehojících se ran u bakalářských studijních oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka

  • Reg. č.: FHS1A/2016
  • Řešitel: PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D.

Inovace výuky předmětu Překladatelský seminář na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

  • Reg. č.: FHS2A/2016
  • Řešitel: Mgr. Petr Vinklárek

Komparace nových trendů ve školní pedagogice

  • Reg. č.: FHS3A/2016
  • Řešitel: Mgr. Hana Navrátilová

Pobyt zahraničního hostujícího profesora podporující inovaci předmětu Pedagogická diagnostika

  • Reg. č.: FHS4A/2016
  • Řešitel: Mgr. Barbora Petrů Puhrová

novace studijního předmětu Ošetřovatelství v onkologii a radioterapii u bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra

  • Reg. č.: FHS5A/2016
  • Řešitel: Mgr. Vladimír Koutecký
Zavřít

Fakulty a součásti