Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úspěšní absolventi FHS

Bc. et Bc. Anna Vlčková DiS.

Anna Vlčková je absolventkou Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně z r. 2015, obor Německý jazyk pro manažerskou praxi. Svoji kvalifikaci dále Anna rozšířila absolvováním bakalářského studijního oboru Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, kde získala titul Bc. a následně na Konzervatoři Brno, kde a absolvovala pedagogické minimum pro výuku německého jazyka s udělením titulu DiS.

Především propojení znalostí německého jazyka, didaktiky a ekonomických disciplín zaměřených na podnikání vytvořilo dobrý základ pro její podnikatelské aktivity na poli jazykového vzdělávání a poskytování služeb realitní kanceláře.

Již v roce 2012 Anna založila jazykovou školu Immer Vere v Uherském Hradišti, k jejímž aktivitám patří nejen výuka cizích jazyků formou klasických kurzů, ale i kurzů tzv. šitých na míru různým společnostem a institucím. Kromě toho zajišťuje i služby v oblasti překladu a tlumočení. Od roku 2018 je majitelkou realitní kanceláře Dobré bydlení UH a od roku 2019 pak jednatelkou vlastní firmy AV Immer Vere s.r.o.

O jejích schopnostech a podnikatelském duchu svědčí i třetí místo v soutěži Nejlepší podnikatelský záměr, a to právě s projektem Jazyková škola Immer Vere.

Fakulta humanitních studií a Fakulta managementu a ekonomiky vytvořily základ veškerých profesních aktivit naší absolventky, které i nadále rozvíjí a zlepšuje.

Fakulty a součásti

Zavřít