Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úspěšní absolventi FHS

Mgr. Jana Kaleta (roz. Holčapková)

Jana je absolventkou magisterského studijního programu Specializace v pedagogice oboru Sociální pedagogika. Je to jedna s absolventek, která své znalosti a zkušenosti získané na FHS nejen patřičně využívá v praxi, ale dále je prohlubuje.

„V prvním ročníku bakalářského studia Sociální pedagogiky jsem se ve velké záplavě informací dozvěděla o možnosti dobrovolnictví v rámci programu Pět P – Zlín (dnes název Dvě D – Dobrovolníci Dětem). Tento program mě provázel celým mým studiem na fakultě a provází mě vlastně dosud. Spousta věcí se ale u mě naprosto změnila …

Na UTB jsem od začátku měla možnost nahlédnout do obrovského spektra oblastí, které sociální pedagogika nabízí. Díky Evropské dobrovolnické službě a výjezdu do Itálie jsem blíže poznala práci se seniory. Tato zkušenost pro mě zůstává srdcovou záležitostí. Po návratu a dokončení magisterského studia jsem se dostala na pracovní stáž v organizaci  Za sklem o.s. ve Zlíně, kde jsem od roku 2018 našla stálé pracovní uplatnění. V organizaci nabízíme podporu a pomoc dětem a dospělým lidem s PAS (poruchy autistického spektra) a jejich rodinám. Díky kolegům ze Za sklem jsem se také posléze stala součástí organizace Tyátr ModroDiv z.s. a inkluzivního divadelního souboru, kde jsem postupně z nulové zkušenosti začala objevovat, jak neskutečné možnosti může mít práce s pohybem a vnímáním těla nejen pro práci s mými klienty, ale i pro mě samotnou. Díky ModroDivu jsem se seznámila s metodou kognitivně-plastického pohybu dle N. T. Popové, což mě následně přivedlo k somatickému přístupu Trager®. V současné době jsem začala studovat třetí stupeň HANDLE® přístupu, který se zabývá neurovývojem a efektivitou učení. I jeho nedílnou součástí je vnímání vlastního těla a hlubšího zkoumání, jak fungují systémy v něm. Baví mě objevovat přístupy, které jsou celostní. I přes svou rozmanitost a unikátnost mají společný základ – dávají nám dostatek času na to, abychom pojmuli informace, které získáváme. A to na úrovni těla i mysli. Respektují jinakost každého. Ať jde o člověka neurotypického nebo s postižením.

Celá tahle cesta mě neskutečně baví. Čím dál po ní jdu, tím větší dává smysl. Přála bych každému, aby dokázal sám jít za tím, co ho baví a motivuje učit se dál. Každý z nás je teprve na začátku… :-).

Fakulty a součásti

Zavřít