Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Jazykové kurzy

Prázdninové kurzy angličtiny pro deváťáky a středoškoláky

Centrum jazykového vzdělávání FHS UTB ve Zlíně připravilo pro žáky 9. tříd ZŠ a pro studenty 3. a 4. ročníků SŠ kurzy prázdninové konverzace Bav se anglicky! Intenzivní kurz anglického jazyka vyplněný hrami, soutěžemi, anglickou konverzací o tématech blízkých cílové skupině. Kurz je určen pro žáky a studenty, kteří si chtějí před začátkem nového školního roku zábavnou formou zopakovat a procvičit gramatiku a slovní zásobu. Výuka bude také zaměřena na konverzaci a odbourání obav z mluveného projevu. Účastníci kurzu si oživí a prohloubí své znalosti anglického jazyka z oblasti gramatiky i slovní zásoby. Důraz je kladen na komunikaci účastníků mezi sebou prostřednictvím komunikačních aktivit ve dvojicích i skupinkách. 

Termín realizace kurzů: 16. – 20. 8. 2021, denně od 9 do 13 hodin

Deadline pro podání přihlášky u obou kurzů: 10. 7. 2021

Kontaktní osoba pro dotazy a zasílání přihlášek: semotamova@utb.cz

Angličtina pro deváťáky

  • Požadovaná úroveň: A2
  • Místo výuky: Vzdělávací komplex UTB (U18), místnost 305
  • Počet hodin: 4 hodiny dopoledne (celkem 5 dnů)
  • Přihláška

Angličtina pro středoškoláky

  • Požadovaná úroveň: B1 mírně pokročilí
  • Místo výuky: Vzdělávací komplex UTB (U18), místnost 304
  • Počet hodin: 4 hodiny dopoledne (celkem 5 dnů)
  • Přihláška

Fakulty a součásti

Zavřít