Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Na jaké programy se u nás můžete hlásit i v létě?

Bakalářské studium němčiny nebo angličtiny pro manažerskou praxi či magisterská Předškolní pedagogika. To jsou programy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně, na které si můžete podat přihlášku i v létě.

Bakalářské studijní programy

Jsi maturant a stále přemýšlíš, na kterou výšku jít studovat a hlavně jaký obor si vybrat? U nás máš ještě pořád možnost podat si přihlášku ke studiu s unikátní kombinací cizího jazyka a ekonomiky! Vybrat si můžeš NĚMECKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI nebo ANGLICKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI. Obě součásti, jak jazyková, tak manažerská, jsou ve výuce vyváženy rovnoměrně a pokud se rozhodneš právě pro tento obor, získáš silnou výhodu výborného jazykového vybavení s orientací na management. Součástí studia jsou i prakticky zaměřené předměty překladu a základů tlumočení, samozřejmostí je také získávání dovedností z oblasti výpočetní a informační techniky.

Podrobnosti k přijímacímu řízení 2. kola hledej podle oboru zde:

ANGLICKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI

NĚMECKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI

Přihlášku podej nejlíp hned, nejpozději však do 23. 8. 2021.

E-PŘIHLÁŠKA

V rámci letošních maturit zohledňujeme všechny změny vyhlášené MŠMT, tzn. akceptujeme i absenci ústní maturitní zkoušky. U uchazečů o studium programu Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi akceptujeme certifikát, NSZ či maturitní zkoušku z anglického/německého jazyka

Podrobnosti

Navazující magisterský program

Pokud už jsi získal titul bakaláře v oboru Učitelství pro mateřské školy a chceš si vzdělání ještě prohloubit, máš stále možnost přihlásit se do navazujícího magisterského studia v prezenční formě PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA.

Podrobnosti k přijímacímu řízení 2. kola hledej podle oboru zde:

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Přihlášku od tebe čekáme nejpozději pak do 23. 8. 2021.

E-PŘIHLÁŠKA

Fakulty a součásti

Zavřít