UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Magisterské studium

Pedagogika předškolního věku

Získali jste titul bakaláře v oboru Učitelství pro mateřské školy a rádi byste si prohloubili vysokoškolské vzdělání v této oblasti? Pak je pro vás určen navazující magisterský studijní obor Pedagogika předškolního věku. Setkáte se s předměty pedagogicko-psychologického charakteru a prohloubíte si poznatky z metodologie a jednotlivých didaktických oblastí. Vědomosti si prohloubíte i v oblasti řízení, diagnostikování dítěte, práce v týmu, analýzy kurikulárních dokumentů, ale budete se zabývat i problematikou nového pojetí dětství a dítěte v současnosti. A co vědecká a výzkumná, či inovativní nebo projektová činnost v oblasti předškolní pedagogiky? Ta v žádném případě nestojí v pozadí, právě naopak.

Prostřednictvím povinně volitelných předmětů se budete moci postupně specializovat v oblastech tvorby projektů pro děti předškolního věku, vytváření projektů a grantových portfolií či diagnostikování dětí předškolního věku se speciálními potřebami. A možná se vám zalíbí být jednou ředitelem mateřské školy. Proto se také naučíte něco o řízení předškolních institucí.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Teorie předškolního vzdělávání + praxe
 • Přírodovědné vzdělávání v MŠ + praxe
 • Teorie a metody rozvíjení gramotnosti v předškolním vzdělávání + praxe
 • Společenskovědní vzdělávání v MŠ + praxe
 • Matematické představy v předškolním vzdělávání + praxe
 • Programy výchovy a vzdělávání v MŠ
 • Předškolní pedagogika
 • Psychodidaktika v MŠ
 • Pedagogická psychologie
 • Logopedické problémy v praxi MŠ
 • Osobnost učitele MŠ
 • Školská legislativa a dokumentace MŠ
 • Pedagogické praxe průběžné a také výcvikové a náslechové
 • Pedagogická praxe souvislá, tvorba portfolia praxí
 • A také se můžete zapojit do přípravy Zlínského filmového festivalu a Junior univerzity, nebo připravovat pro děti předškolního věku divadelní představení, nebo jiné aktivity

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Mateřské školy
 • Dětské skupiny
 • Specializovaná předškolní zařízení
 • Instituce věnující se dětem v předškolním věku
 • Metodická činnost a řídící možnosti vlastního rozvoj

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Zavřít

Fakulty a součásti