Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výjezdy pro studenty

Freemovers studium

S programem Freemover můžete vycestovat na studijní pobyt na jakoukoli univerzitu na světě. Je možné využít některou z našich partnerských institucí nebo si najít vlastní zahraniční instituci, domluvit s ní partnerství a vyjet objevovat neprobádané.
Tento program je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Institucionálního rozvojového plánu UTB.

Jaké jsou podmínky výjezdu?

  • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na FHS.
  • Řádně ukončený musíte mít alespoň 1. ročník bakalářského studia.
  • Včasné odevzdání přihlášky na oddělení vnějších vztahů FHS.
  • Absolvování výběrového řízení.

Jaká jsou pravidla výjezdu?

  • Minimální délka studijního pobytu je 1 měsíc, maximální 12 měsíců.
  • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na FHS přerušit nebo ukončit.
  • Student může v rámci programu Freemovers během svého studia na FHS vycestovat do zahraničí opakovaně.

Jaké je finanční zajištění studijního pobytu?

Student obdrží stipendium ve výši 15 000 Kč / 1 měsíc od UTB. Poskytované stipendium nemusí pokrýt  veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Partnerské smlouvy se zahraničními univerzitami, kam můžete vyjet jako freemover najdete zde.

Fakulty a součásti

Zavřít