Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výjezdy pro studenty

Erasmus+ praktické stáže

Na rozdíl od studijního pobytu není podmínkou praktické stáže bilaterální smlouva. Praktické stáže zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská organizace. Stáž musí být předem domluvena (není nutné uzavírat smlouvu) mezi vysílající vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem.

Jaké jsou podmínky k výjezdu?

  • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na FHS.
  • Řádně ukončený musíte mít alespoň 1. ročník bakalářského studia.

Jaká jsou pravidla?

  • Minimální délka praktické stáže v zahraničí je 2 měsíce.
  • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na FHS přerušit nebo ukončit.
  • Student může  vycestovat opakovaně, a to v každém stupni studia (tj. v bakalářském, navazujícím a doktorském) v maximálním úhrnu 12 měsíců za daný stupeň studia.
  • Předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají.

Kolik peněz dostanu z Erasmus+ grantu?

  • Grant je vyplácen na základě finanční dohody podle paušální částky a délky pobytu v zahraničí. Jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s pobytem v zahraničí.
  • Výše grantů podle jednotlivých zemí najdete zde .
  • Student obdrží stipendium až na 3 měsíce stáže. O další dofinancování pobytu může požádat fakultu.
  • Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí můžou požádat o navýšení sazby. Více informací zde.

Studenti s handicapem nebo se zvláštními potřebami můžou požádat o speciální stipendium. Více informací zde. 

Fakulty a součásti

Zavřít