Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výjezdy pro studenty

Freemovers praktické stáže

V rámci programu Freemovers můžete  vycestovat na praktickou stáž kdekoli na světě!  Náplň stáže musí korespondovat s vaším studijním zaměřením. Tento program je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Institucionálního rozvojového plánu UTB.

Jaké jsou podmínky výjezdu?

  • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na FHS.
  • Řádně ukončený musíte mít alespoň 1. ročník bakalářského studia.
  • Včasné zaslání přihlášky na oddělení vnějších vztahů FHS.
  • Absolvování výběrového řízení.

Jaká jsou pravidla výjezdu?

  • Minimální délka praktické stáže je 1 měsíc, maximální 12 měsíců.
  • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí přerušit nebo ukončit studium na UTB.
  • Student může v rámci programu Freemover během svého studia na UTB vycestovat do zahraničí opakovaně.

Finanční zajištění praktické stáže:

Student obdrží od UTB stipendium na tři měsíce stáže, a to ve výši 15 000 Kč/měsíc. O další dofinancování pobytu může požádat fakultu. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Fakulty a součásti

Zavřít