Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Poradní sbory a pracovní skupiny FHS

Rada studijních programů

Předsedkyně

Proděkan pro pedagogickou činnost, zástupce děkana TEL:+420 576 032 338 Mobil:+420 603 280 350 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A

Ředitelé ústavů

Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ředitel Ústavu pedagogických věd TEL:+420 576 037 474 Mobil:+420 724 434 560 E-mail: hladik@utb.cz Kancelář:U18/529B

Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Ředitel UMJL TEL:+420 576 032 018 E-mail: trusnik@utb.cz Kancelář:U18/412A

PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD.

Ředitelka UZV TEL:+420 576 038 159 E-mail: kudlova@utb.cz Kancelář:U18/631B


doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Ředitel Ústavu školní pedagogiky TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429B

Garanti studijních programů

DR HAB Ewald Mengel

Profesor TEL:+420 576 032 004 E-mail: mengel@utb.cz Kancelář:U18/407

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

akademický pracovník - garant TEL:+420 576 038 163 E-mail: kala@utb.cz Kancelář:U18/623B

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Odpovědný garant TEL:+420 576 038 163 Mobil:+420 602 515 186 E-mail: kudela@utb.cz Kancelář:U18/623

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz Kancelář:U18/431

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

profesorka TEL:+420 576 037 422 E-mail: hlukasova@utb.cz Kancelář:U18/432

Garanti studijních oborů:

doc. PhDr.Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

docent TEL:+420 576 037 419 E-mail: balvin@utb.cz Kancelář:U18/533

DR HAB Ewald Mengel

Profesor TEL:+420 576 032 004 E-mail: mengel@utb.cz Kancelář:U18/407

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: marek@utb.cz Kancelář:U18/610

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 423 E-mail: haburajova@utb.cz Kancelář:U18/526

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 032 829 Mobil:+420 734 690 607 E-mail: kocvarova@utb.cz Kancelář:U18/616, U18/438 - tel: +420 576 037 333

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

akademický pracovník - garant TEL:+420 576 038 163 E-mail: kala@utb.cz Kancelář:U18/623B

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Odpovědný garant TEL:+420 576 038 163 Mobil:+420 602 515 186 E-mail: kudela@utb.cz Kancelář:U18/623

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

docentka; ředitelka ÚŠP TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz Kancelář:U18/431

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

profesorka TEL:+420 576 037 422 E-mail: hlukasova@utb.cz Kancelář:U18/432

Tajemnice:

Vedoucí studijního oddělení, Tutor pro studenty se specifickými potřebami TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium-vedouci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Fakulty a součásti

Zavřít