Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Diplomanti UZV

Diplomanti oboru Porodní asistentka

Důležité informace:

Studijní program Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka, bakalářský 3-letý, forma studia prezenční

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je:

  • Obhajoba bakalářské práce
  • Zkoušky z předmětů
    • Porodní asistence
    • Teorie porodní asistence
    • Humanitní vědy

Fakulty a součásti

Zavřít