Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Diplomanti UZV

Diplomanti oboru Zdravotně sociální pracovník

Důležité informace:

Studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník, bakalářský 3-letý, forma studia prezenční

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkoušky z předmětů
  • Základy preklinických a klinických disciplín
  • Sociální práce ve zdravotnictví
  • Základy společenských věd

Studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník, bakalářský 3-letý, forma studia kombinovaná

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkoušky z předmětů
  • Základy preklinických a klinických disciplín
  • Sociální práce ve zdravotnictví
  • Základy společenských věd

Fakulty a součásti

Zavřít