Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Podej si přihlášku ke studiu

Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/23

Jsi maturant a stále ještě přemýšlíš, na kterou výšku jít studovat a hlavně jaký obor si vybrat?

Bakalářské studium němčiny nebo angličtiny pro manažerskou praxi, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence či magisterská Předškolní pedagogika. To jsou programy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně, na které si ještě stále můžeš podat přihlášku.

Bakalářské studijní programy

Unikátní kombinace cizího jazyka a ekonomiky!

Vybrat si můžeš NĚMECKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI nebo ANGLICKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI. Obě součásti, jak jazyková, tak manažerská, jsou ve výuce vyváženy rovnoměrně a pokud se rozhodneš právě pro tento obor, získáš silnou výhodu výborného jazykového vybavení s orientací na management. Součástí studia jsou i prakticky zaměřené předměty překladu a základů tlumočení, samozřejmostí je také získávání dovedností z oblasti výpočetní a informační techniky.

Podrobnosti k přijímacímu řízení 2. kola a e-přihláška:

ANGLICKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI (prezenční)

NĚMECKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI (prezenční)

Přihlášku podej nejlíp hned, nejpozději však do 11. 8. 2022.

Směrnice k přijímacímu řízení

Přemýšlíš o kariéře zdravotnického pracovníka?

Nabízíme ti jedinečnou příležitost stát se PORODNÍM ASISTENTEM, nebo vystudovat v programu VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ.  Nezapomeň, že s námi získáš jako absolvent VŠ konkurenční výhodu, která se ti v budoucnu může hodit při uplatnění v oboru!

Podrobnosti k přijímacímu řízení 2. kola a e-přihláška:

VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ (prezenční)

VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ (kombinovaná forma studia)

PORODNÍ ASISTENCE (prezenční)

Přihlášku od tebe čekáme nejpozději pak do 11. 8. 2022.

Směrnice k přijímacímu řízení

Navazující magisterský program

Pokud už jsi získal titul bakaláře v oboru Učitelství pro mateřské školy a chceš si vzdělání ještě prohloubit, máš stále možnost přihlásit se do navazujícího magisterského studia v prezenční formě PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA.

Podrobnosti k přijímacímu řízení 2. kola a e-přihlášku najdeš zde:

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (prezenční)

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (kombinovaná forma studia)

Přihlášky přijímáme do 11. 8. 2022.

Směrnice k přijímacímu řízení

 

Fakulty a součásti

Zavřít