Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Bakalářské studium

Všeobecné ošetřovatelství

Máte srdce na pravém místě a rádi byste poskytovali individuální péči a oporu zdravým, nemocným, handicapovaným či umírajícím i jejich blízkým, rodinám a komunitám v jejich přirozeném prostředí nebo ve zdravotnických či sociálních zařízeních? V tom případě je studijní obor Všeobecná sestra správnou volbou právě pro vás! Po ukončení studia budete moci vykonávat základní i specifické ošetřovatelské činnosti bez přímého vedení nebo odborného dohledu.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Anatomie, fyziologie a patologie
 • Ošetřovatelské postupy
 • Ošetřovatelský proces a dokumentace
 • Klinická propedeutika v ošetřovatelství
 • Vnitřní lékařství a ošetřovatelská péče
 • Speciální chirurgie a ošetřovatelská péče
 • Pediatrie a ošetřovatelská péče
 • Ošetřovatelství v komunitní péči
 • Management v ošetřovatelství
 • Etika pro všeobecné sestry
 • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 • Vývojová a sociální psychologie
 • Psychologie v ošetřovatelství
 • Odborná bloková praxe

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Státní i nestátní zdravotnická a sociální zařízení
 • Státní i nestátní ambulantní zdravotnická zařízení
 • Domácí i komunitní péče v České republice i na trhu práce v zemích Evropské unie
 • Léčebny pro dlouhodobě nemocné
 • Hospice
 • Lázně

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít