Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Tiskoviny

Zlín Proceedings in Humanities

V edici Zlín Proceedings in Humanities jsou vydávány sborníky z konferencí a workshopů pořádaných Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v oboru humanitních věd. Cílem edice je sledovat a zaznamenávat nejnovější trendy výzkumu především ve středoevropském regionu. Všechny svazky edice jsou recenzovány v souladu s mezinárodními vědeckými a etickými standardy. Doposud vyšly následující svazky:

1. Theories in Practice: The First International Conference on English and American Studies (9. září 2009)

2. Theories and Practice: The Second International Conference on English and American Studies (7. – 8. září 2010)

3. Theories and Practices: The Third International Conference on Anglophone Studies (7. –8. září 2011)

4. From Theory to Practice 2012: The Fourth International Conference on Anglophone Studies (5. – 6. září 2012)

5. From Theory to Practice 2013: The Fifth International Conference on Anglophone Studies (5. – 6. září 2013)

6. From Theory to Practice 2014: The Sixth International Conference on Anglophone Studies (4. – 5. září 2014)

7. From Theory to Practice 2015: The Seventh International Conference on Anglophone Studies (3. – 4. září 2015)

8. From Theory to Practice 2016: The Eight International Conference on Anglophone Studies (8. – 9. září 2016)

Fakulty a součásti

Zavřít