Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Bakalářské studium

Sociální pedagogika

Chcete pracovat jako sociální kurátor nebo pracovník v poradnách pro rodinu a mezilidské vztahy, v institucích výchovného poradenství či v pedagogicko-psychologických poradnách? Nebo byste rádi zastávali místo asistenta pedagoga ve školách nebo vychovatele v domovech mládeže a střediscích volného času? V tom případě je studium Sociální pedagogiky na Fakultě humanitních studií ta správná volba. V průběhu studia si osvojíte nejen teoretické znalosti z pedagogiky, psychologie, sociologie a dalších oborů všeobecného zaměření, ale získáte také odbornou praxi ve zvolené instituci. Díky studiu Sociální pedagogiky získáte široké možnosti uplatnění na trhu práce.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Sociální pedagogika
 • Metody sociálně výchovné práce
 • Sociální psychologie
 • Vývojová psychologie
 • Vzdělávání dospělých
 • Právo v sociální oblasti
 • Sociální politika
 • Pedagogika volného času
 • Sociální patologie
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika
 • Multikulturní výchova
 • Globální a environmentální výchova
 • Personální management
 • Souvislá praxe

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Školy, školní družiny a školní kluby
 • Dětské domovy a výchovné ústavy
 • Poradenské instituce
 • Střediska volného času
 • Sociální služby
 • Nízkoprahová centra
 • Protidrogová centra

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít