Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Bakalářské studium

Učitelství pro mateřské školy

Byla vaším idolem paní učitelka v mateřské škole? Pokud stejně jako ona chcete ovlivňovat novou generaci, staňte se kvalifikovaným pracovníkem pro pedagogickou práci s dětmi předškolního věku. Staňte se učitelkou nebo učitelem v mateřské škole! Společný základ studia zahrnují předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a biologie. Navazující oborové předměty jsou zaměřeny na předškolní pedagogiku v rámci výtvarných, hudebních, tělesných a dramatických výchov. Absolvujete i didaktické předměty z oblastí mateřského jazyka, poznání přírody, společnosti a rozvoje matematických představ. Samozřejmostí je ověřování získaných vědomostí v praxi.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Didaktika mateřské školy
 • Pedagogická propedeutika
 • Psychologická propedeutika
 • Vývojová psychologie
 • Pedagogická diagnostika v MŠ
 • Pedagogická komunikace v MŠ
 • Sociální psychologie
 • Základy logopedie
 • Specifické postupy při práci s dětmi se speciálními potřebami
 • Literatura pro děti
 • Základy pedagogické evaluace
 • Hra a její edukační využití v MŠ
 • Dějiny předškolní výchovy
 • Rozvoj počáteční gramotnosti v MŠ
 • Pedagogické praxe průběžné a také výcvikové a náslechové
 • Pedagogická praxe souvislá, tvorba portfolia praxí
 • A také se můžete zapojit do přípravy Zlínského filmového festivalu a Junior univerzity, nebo připravovat pro děti předškolního věku divadelní představení nebo jiné aktivity

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Mateřské školy
 • Dětské skupiny
 • Specializovaná předškolní zařízení

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít