UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Bakalářské studium

Zdravotně sociální pracovník

Bavila by vás kombinace teoretické a praktické výuky v oblasti zdravotní a sociální péče? V tom případě je vám obor Zdravotně sociální pracovník šitý na míru. První, zdravotnická, oblast zahrnuje znalosti z klinických a preklinických předmětů, např. anatomie, domácí péče či geriatrie. V druhé oblasti, sociální péči, zabrousíte do problematiky práva, sociální politiky a zejména sociální práce ve zdravotnictví. Budete se orientovat ve zdravotnické a sociální legislativě, naučíte se řešit složité sociální situace klientů a provádět krizovou intervenci i sociální poradenství.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Teorie a instituce sociální práce
 • Sociální služby
 • Sociální práce se seniory
 • Návaznost zdravotní a sociální péče v teorii a praxi
 • Sociální a zdravotní zabezpečení
 • Sociální patologie
 • Sociální aspekty zdraví a nemoci
 • Organizace a řízení zdravotnictví
 • Administrativní činnost a dokumentace ve zdravotně sociální práci
 • Základy psychologické diagnostiky
 • Zdravotnická psychologie
 • Krizová intervence
 • Rodinné právo
 • Etika zdravotně sociální práce
 • Bloková semestrální praxe

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Státní i nestátní zdravotnická zařízení
 • Neziskové, charitativní a vzdělávací instituce
 • Léčebny pro dlouhodobě nemocné
 • Kojenecké ústavy
 • Hospicová zařízení
 • Denní stacionáře

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Zavřít

Fakulty a součásti