Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost

Akademický rok 2017/2018

Dne 25. 4. 2018 a 2. 5. 2018 proběhly veřejné obhajoby prací v rámci IX. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Za obor PEDAGOGIKA byla oceněna práce Beáty DeutscherovéProfesní dráha učitele mateřské a základní školy.

Za obor ZDRAVOTNICKÉ NELÉKAŘSKÉ OBORY byly oceněny tyto práce:

  1. místo: Lucia LukáčikováInformovanosť pacientov v súvislosti s laparoskopickou operáciou ventrálnej hernie
  2. místo: Klára MikušováObstrukční spánková apnoe a adherence pacienta k terapii
  3. místo:
  • Hana NaňákováRespektování důstojnosti člověka při poskytování ošetřovatelské péče umírajícímu, ve finálním stavu ošetření zemřelého těla, empatická podpora pozůstalých
  • Lucie Malínková – Péče o ventilované dítě – závislost na ventilátoru
  • Klára ŠevčíkováZlepšenie sociálního postavenia sestier

Blahopřejeme studentům a děkujeme za jejich úsilí a prezentaci na obhajobě.

 

Důležité termíny:

Přihláška: do 20. října 2017 (podat garantovi oblasti SVOČ)

Zpráva o výsledcích řešení SVOČ: do 9. dubna 2018 (odevzdat garantovi oblasti SVOČ)

Obhajoba SVOČ pro oblast Pedagogika: 25. dubna 2018 od 13 h., U18/místnost 316

Obhajoba SVOČ pro oblast Zdravotnické nelékařské obory: 2. května 2018 od 11 h., U18/místnost 606

 

Témata SVOČ 2017/2018 a garanti oblastí SVOČ

Fakulty a součásti

Zavřít