Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost

Akademický rok 2018/2019

Vyhlášení X. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně pro akademický rok 2018/2019 

Milí studenti,

dovolujeme si vás informovat o možnosti zapojení se do Studentské vědecké a odborné činnosti v tomto akademickém roce 2018/2019!

Studentská vědecká a odborná činnost je jednou z možností podpory talentovaných studentů. Je důležitou součástí přípravy budoucího adepta na práci na univerzitě, pomáhá profilovat mladého výzkumníka a skýtá možnost seberealizace ve vědecké oblasti, popřípadě je výbornou přípravou na psaní a obhajobu bakalářské či diplomové práce.

Důležité termíny:

  • Přihláška: do 15. listopadu 2018 (podat garantovi oblasti SVOČ)
  • ODEVZDÁNÍ PRÁCE a Zprávy o výsledcích: do 3. dubna 2019 (odevzdat garantovi oblasti SVOČ)
  • Obhajoba SVOČ:
    • Obhajoby řešených projektů studentské vědecké a odborné činnosti v oblasti Anglická a německá filologie se uskuteční v úterý dne 23. 4. 2019 v 13:00 hodin v budově A U18 v zasedací místnosti číslo 606.
    • Obhajoby řešených projektů studentské vědecké a odborné činnosti v oblasti Pedagogika se uskuteční v úterý dne 23. 4. 2019 v 13:45 hodin v budově A U18 v zasedací místnosti číslo 606.
    • Obhajoby řešených projektů studentské vědecké a odborné činnosti v oblasti Zdravotnické nelékařské obory se budou konat ve středu 24. 4. 2019 v 14:00 hodin v budově A U18 v zasedací místnosti číslo 305.

Témata SVOČ 2018/2019 a garanti oblastí SVOČ

Další informace o SVOČ naleznete ve směrnici SD/08/2014 a jejím dodatku.

Příloha č. 1 směrnice SD/08/2014 (přihláška)

Příloha č. 2 směrnice SD/08/2014 (zpráva o výsledcích řešení)

Šablona na práci SVOČ

Posudek vedoucího / oponenta práce SVOČ

 

Bližší informace:

SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost

Těšíme se na všechny zájemce!

Zavřít

Fakulty a součásti