Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost

Akademický rok 2016/2017

Veřejná prezentace SVOČ

Dne 26. 4. 2017 proběhly v rámci 8. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně za akademický rok 2016/2017 veřejné obhajoby prací.

Za obor PEDAGOGIKA byly jako nejlépe zpracované a prezentované projekty oceněny:

1. místo:

Beáta Deutscherová – Profesní dráhy učitelů mateřských škol a učitelů prvního stupně základních škol

2. místo:

Bc. Monika Gerhardtová – Rozvoj metakognitivního myšlení žáků

Za obor FILOLOGIE byly jako nejlépe zpracované a prezentované projekty oceněny:

1. místo:

Petra-Susanne  Schmauderová – Analyse von Susanne Schmidas autobiographischen Erinnerungen Die Spuren und ausgewählten Gedichte

2. místo:

Tereza Hanzlíková – Infinitive with „to“ in English vs. Infinitive with „zu“ in German

Za obor ZDRAVOTNICKÉ NELÉKAŘSKÉ OBORY byl jako nejlépe zpracovaný a prezentovaný projekt oceněn:

Petra Fanturová – Screening kolorektálního karcinomu

Blahopřejeme oceněným studentům za nejlépe zpracované a prezentované projekty. Všem účastníkům děkujeme za jejich úsilí a do budoucna přejeme všem studentům úspěchy ve Studentské vědecké odborné činnosti!

Fakulty a součásti

Zavřít