Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost

Akademický rok 2015/2016

Veřejná prezentace SVOČ

Ve dnech 27. 4. 2016 a 4. 5. 2016 proběhly v rámci 7. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně za akademický rok 2015/2016 veřejné obhajoby prací.

Za obor PEDAGOGIKA byl jako nejlépe zpracovaný a prezentovaný projekt oceněn:

Beáta Deutscherová – Profesionalizace učitelů mateřských škol

Za obor ZDRAVOTNICKÉ NELÉKAŘSKÉ OBORY byly jako nejlépe zpracované a prezentované projekty oceněny:

1. místo:

Alena Škrobáková, Eliška Chudobová – Co bych změnil, kdybych mohl vrátit čas?

2. místo:

Yvona Kováčiková – Informovanost diabetických pacientů s nadváhou a diabetologů o možnosti léčby pomocí bariatrické chirurgie.

a

Laura Menšová – Osobnost vysokoškolského učitele prizmatem studentů ošetřovatelství v kombinované formě studia.

 

Za obor Anglická a německá filologie byl jako nejlépe zpracovaný a prezentovaný projekt oceněn:

Mgr. Jana Krampotová – Deutsche Literatur und Kultur aus der Mährischen Walachei

Blahopřejeme oceněným studentům za nejlépe zpracované a prezentované projekty. Všem účastníkům děkujeme za jejich úsilí a do budoucna přejeme všem studentům úspěchy ve Studentské vědecké odborné činnosti!

Fakulty a součásti

Zavřít