UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

2018

IGA (Interní grantová agentura) – specifický vysokoškolský výzkum

Rodina a její vliv na učební aspirace žáků základní školy

  • Reg. č.: IGA/FHS/2016/003
  • Řešitel: doc. PaedDr. Jana Majerčíková Ph.D., (DSP Mgr. Barbora Petrů Puhrová, MSP Bc. Klára Urbaniecová)

Formování multikulturních kompetencí studentů vysokých škol na fakultách, které zabezpečují učitelské obory

  • Reg. č.: IGA/FHS/2016/005
  • Řešitel: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., (DSP Mgr. Roman Špaček)

Self-efficacy pedagogických pracovníků: učitelé cizích jazyků a sociální pedagogové

  • Reg. č.: IGA/FHS/2017/004
  • Řešitel: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., (DSP Mgr. Jaroslava Pavlíčková, DSP Mgr. Andrea Macková)

Charakteristika žákovských otázek na začátku školní docházky

  • Reg. č.: IGA/FHS/2017/005
  • Řešitel: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., (DSP Mgr. Marie Pavelková, MSP Veronika Stravová)

Pojetí hodnoty vzdělání prizmatem žáků z odlišného kulturního prostředí

  • Reg. č.: IGA/FHS/2017/006
  • Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., (DSP Mgr. Iva Staňková, DSP Mgr. Lenka Venterová)
Zavřít

Fakulty a součásti