UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

2016

IGA (Interní grantová agentura) – specifický vysokoškolský výzkum

Emocionální a sociální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí středních škol

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/002
 • Řešitel: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.(DSP Mgr. Hanková)

Sociální a intrapersonální kontext multikulturního učení studentů středních škol

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/003
 • Řešitel: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Profesionalizace studentek učitelství pro mateřské školy

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/004
 • Řešitel: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Kulturní identita jako součást občanské kompetence v edukaci žáků SŠ

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/006
 • Řešitel: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Nadváha a obezita žáků mladšího školního věku v kontextu vybraných výkonových a psychosociálních charakteristik: možnost využití poznatků v práci sociálního pedagoga

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/007
 • Řešitel: PhDr. Hana Včelařová

Determinanty ovlivňující činnost učitelů v rámci edukace sociálně znevýhodněných žáků na vzdělávací úrovni ISCED 1 a 2

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/008
 • Řešitel: Mgr. Anna Šafránková, Ph.D.

Univerzitní mateřská škola – případová studie

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/009
 • Řešitel: doc. PaedDr. Jana Majerčíková Ph.D.

Podpora budování sociálních vztahů v dětském kolektivu prostřednictvím pohybových aktivit

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/010
 • Řešitel: Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Učitelovo přesvědčení o pedagogickém využití dětských prekonceptů

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/001
 • Řešitel: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D, (DSP Mgr. Kutálková)

Podpora sociální inkluze mimořádně nadaných žáků

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/002
 • Řešitel: Mgr. Eva Machů , Ph.D.

Rodina a její vliv na učební aspirace žáků základní školy

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/003
 • Řešitel: doc. PaedDr. Jana Majerčíková Ph.D., (DSP Mgr. Mrázková)

Vliv instituce dětského domova na situaci v prokreační rodine

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/004
 • Řešitel: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., (DSP Mgr. Malásková)

Formování multikulturních kompetencí studentů vysokých škol na fakultách, které zabezpečují učitelské obory

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/005
 • Řešitel: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., (DSP Mgr. Špaček)
Zavřít

Fakulty a součásti