UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

2017

IGA (Interní grantová agentura) – specifický vysokoškolský výzkum

Emocionální a sociální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí středních škol

 • Reg. č.: IGA/FHS/2015/002
 • Řešitel: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., (DSP Mgr. Magdalena Hanková)

Učitelovo přesvědčení o pedagogickém využití dětských prekonceptů

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/001
 • Řešitel: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D, (DSP Mgr. Kateřina Kutálková, DSP Mgr. Petra Trávníčková, DSP Mgr. Michal Málek)

Podpora sociální inkluze mimořádně nadaných žáků

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/002
 • Řešitel: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D., (MSP Bc. Adéla Válková, Bc. Natálie Bártlová)

Rodina a její vliv na učební aspirace žáků základní školy

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/003
 • Řešitel: doc. PaedDr. Jana Majerčíková Ph.D., (DSP Mgr. Eva Mrázková, DSP Mgr. Barbora Petrů Puhrová, MSP Bc. Klára Urbaniecová)

Formování multikulturních kompetencí studentů vysokých škol na fakultách, které zabezpečují učitelské obory

 • Reg. č.: IGA/FHS/2016/005
 • Řešitel: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., (DSP Mgr. Roman Špaček)

Self-efficacy pedagogických pracovníků: učitelé cizích jazyků a sociální pedagogové

 • Reg. č.: IGA/FHS/2017/004
 • Řešitel: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., (DSP Mgr. Jaroslava Pavlíčková, DSP Mgr. Andrea Macková)

Charakteristika žákovských otázek na začátku školní docházky

 • Reg. č.: IGA/FHS/2017/005
 • Řešitel: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., (DSP Mgr. Marie Pavelková, MSP Veronika Stravová)

Pojetí hodnoty vzdělání prizmatem žáků z odlišného kulturního prostředí

 • Reg. č.: IGA/FHS/2017/006
 • Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., (DSP Mgr. Iva Staňková, DSP Mgr. Lenka Venterová)

Význam logopedické prevence v rozvoji řečových a jazykových schopností u dětí předškolního věku

 • Reg. č.: IGA/FHS/2017/007
 • Řešitel: Mgr. Iva Žáková, (MSP Bc. Silvie Zálešáková)

Profesionalizace studentek učitelství pro mateřské školy během studia na univerzitě (longitudinální výzkum)

 • Reg. č.: IGA/FHS/2017/008
 • Řešitel: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD, prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., (MSP Bc. Andrea Dalajková, MSP Bc. Anna Koflerová)
Zavřít

Fakulty a součásti