UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

2019

IGA (Interní grantová agentura) – specifický vysokoškolský výzkum

Charakteristika žákovských otázek na začátku školní docházky.

  • Reg. č.: IGA/FHS/2017/005
  • Řešitel: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. (DSP Mgr. Marie Pavelková, MSP Karolína Smejkalová)

Pojetí hodnoty vzdělání prizmatem žáků z odlišného kulturního prostředí

  • Reg. č.: IGA/FHS/2017/006
  • Řešitel: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. (DSP PhDr. Iva Staňková, DSP Mgr. Lenka Venterová)

Bezprostřednost učitele ve školní třídě

  • Reg. č.: IGA/FHS/2019/001
  • Řešitel: Mgr. Renáta Matušů

Příčiny vzniku nálepkování nadaných dětí

  • Reg. č.: IGA/FHS/2019/002
  • Řešitel: Mgr. Eva Machů, Ph.D. (MSP Bc. Petr Lukeš)

Evoluce profesních trajektorií učitelů mateřských a základních škol

  • Reg. č.: IGA/FHS/2019/003
  • Řešitel: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. (DSP Mgr. Petra Trávníčková, MSP Bc. Beáta Deutscherová)
Zavřít

Fakulty a součásti