Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Začni jinak

Podejte si e-přihlášku ke studiu

Dnešním dnem spouštíme on-line přihlášky ke studiu!

Pokud máte zájem o některý z našich bakalářských či magisterských programů, stačí vyplnit e-přihlášku a doložit požadované dokumenty. Podrobné informace o podmínkách přijetí naleznete ve Směrnici k přijímacímu řízení.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 3. 2022.

Více o jednotlivých studijních programech:

Fakulty a součásti

Zavřít