Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archivní oznámení

Oznámení o konání státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací

Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózních prací na téma: „Dítě v komunikaci s vrstevníkem při volné hře v mateřské škole“, „Využití dětského portfolia ve škole“ a „Jak pracují učitelé s chronicky nemocnými dětmi v mateřských školách při nemocnicích“ se uskuteční dne 6. 6. 2019 od 9:00 hodin na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18 A, místnost č. 606.

Fakulty a součásti

Zavřít