Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení o konání státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací

Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózních prací na téma: „Resilience učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol“, „Příprava učitelů mateřských škol na seznamování dětí předškolního věku s anglickým jazykem“ a „Dětské prekoncepty o kostře člověka“  se uskuteční dne 1. 9. 2020 od 10:00 hodin na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18 B, místnost číslo 330.

Fakulty a součásti

Zavřít