Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Archivní oznámení

Oznámení o konání státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací

Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózních prací na téma „Využití reminiscenční terapie u seniorů se zvýšenou mírou závislosti na péči – Technika smyslové reminiscence“, „Role českých škol v zahraničí v procesu vytváření kulturní identity žáků“, „Resocializace závislých klientů v terapeutické komunitě Krok“, „Sociální patologie krajně pravicových mládežnických organizací v ČR“, se uskuteční dne 8. 11. 2019 ve 12:00 na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18B, učebna č. 235.

Zavřít

Fakulty a součásti