Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archivní oznámení

Oznámení o zveřejnění k nahlížení do disertační práce

V souladu s odstavcem 7 článku 48 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně bude zveřejněna k nahlížení disertační práce v oboru Pedagogika na téma „Hodnotová orientace mládeže z interkulturního rodinného prostředí“, a to ve čtvrtek 20. 8. 2020 v době od 14:00 do 16:00 hodin na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, na Ústavu školní pedagogiky, v budově U18 B, v kanceláři č. 426.

Referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy FHS UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít