Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archivní oznámení

Oznámení o konání státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózních prací na téma

  • „Úroveň poskytovaných sociálních služeb v Olomouckém kraji v oblasti duševního zdraví v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče“
  • „Hodnotová orientace adolescentů“
  • „Role sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rodinných systémech cizinců z třetích zemí“

se uskuteční dne 21. 5. 2021 v 8:00 na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18A, učebna č. 301

Fakulty a součásti

Zavřít