Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení o konání státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózních prací na téma

  • „Sociální kontrola a prevence v kontextu rizikového chování v oblasti zneužívání nelegálních návykových látek“
  •  „Připravenost mladistvých mužů na odchod z výchovného ústavu do samostatného života“
  •  „Tvorba procedurálních standardů kvality v podmínkách pobytových sociálních služeb a jejich realizace v praxi“
  • „Možnosti a limity spolupráce rodin a SAS rodinám s dětmi na řešení problémů“
  • „Inkluze na střední škole se zvláštním zaměřením na žáky s poruchou autistického spektra“
  • „Role českých škol v zahraničí v procesu vytváření kulturní identity žáků“

se uskuteční dne 17. 8. 2020 v 8:30 na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18A, učebna č. 303.

Fakulty a součásti

Zavřít