Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archivní oznámení

Oznámení o konání státní rigorózní zkoušky

Obhajoba rigorózní práce na téma

„Přínosy a rizika distančního vzdělávání na prvním stupni ZŠ“

se uskuteční dne 30. 3. 2023 v 13:00 hod. na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18A, místnost č. 606

Fakulty a součásti

Zavřít