Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení o konání státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózních prací na téma

  • „Sociální kontrola a prevence v kontextu rizikového chování v oblasti zneužívání nelegálních návykových látek“
  •  „Tvorba procedurálních standardů kvality v podmínkách pobytových sociálních služeb a jejich realizace v praxi“
  • „Možnosti a limity spolupráce rodin a SAS rodinám s dětmi na řešení problémů“
  • „Úroveň poskytovaných sociálních služeb v Olomouckém kraji v oblasti duševního zdraví v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče“
  • „Resilience žáků středních škol: analýza vyrovnávacích opatření a preferované strategie zvládání nepříznivých situací“
  • „Vnímání kompetencí sociálně aktivizačních pracovníků s rodinou z pohledu klientů v kontextu sociální pedagogiky“
  • „Hodnotová orientace adolescentů“
  • „Role sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rodinných systémech cizinců z třetích zemí“

se uskuteční dne 18. 1. 2021 v 8:00 na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18A, učebna č. 301

Fakulty a součásti

Zavřít