Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Archivní oznámení

Oznámení o zveřejnění k nahlížení do disertační práce a konání obhajoby disertační práce

V souladu s odstavcem 7 článku 48 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně bude zveřejněna k nahlížení disertační práce v oboru Pedagogika na téma „Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování“ a to ve čtvrtek 30. 5. 2019 v době od 9:00 do 11:00 hodin na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, na Referátu pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, v budově U18 A, v kanceláři č. 619.

V souladu s odstavcem 2 článku 53 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně oznamujeme, že obhajoba disertační práce na výše uvedené téma se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 ve 13:00 hodin na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, v budově U18 A, v zasedací místnosti č. 606.

Fakulty a součásti

Zavřít