Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Doktorské studium

Pedagogika

Možná toužíte pracovat na vysoké škole, ale nevíte, jak na to. Podmínkou vašeho snažení v tomto směru je získání titulu Ph.D. Jak tedy postupovat? Vašim cílem by mělo být dosáhnout třetího stupně vysokoškolského vzdělání, v tom případě je pro vás určen i doktorský studijní program Pedagogika. Je zaměřen na vědeckou práci podle současných trendů v pedagogickém výzkumu.

Tematicky se doktorský obor Pedagogika zaměřuje na oblast procesů vyučování a učení a jejich aktérů a oblast sociálních a edukačních specifik ve školním a mimoškolním prostředí. Těžištěm studia je individuální vědecko-výzkumná práce studentů spojená se zpracováváním disertační práce. Badatelská činnost studentů je podpořena povinnými teoretickými a metodologicky orientovanými předměty, v souladu se zaměřením své disertační práce student dále volí předměty ze specializačního bloku. Obor klade navíc důraz na rozvoj vědecké komunikační kompetence v anglickém jazyce.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Věda a vědecké poznávání
 • Doktorský seminář
 • Studie v recenzovaném časopise
 • Pedagogika jako věda o edukační realitě
 • Odborná komunikace v angličtině
 • Vedení bakalářských prací
 • Oponování bakalářských prací
 • Výuka předmětu na pracovištích fakulty
 • Vystoupení na konferencích
 • Nové výzvy ve školní pedagogice
 • Metodologie kvalitativního výzkumu
 • Metodologie kvantitativního výzkumu

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Fakulty s akreditací a výukou studijního oboru Pedagogika, popř. příbuzných oborů
 • Výzkumná a vývojová pracoviště pedagogického zaměření
 • Pracoviště z oblasti decizní sféry (pro oblast školství, vzdělávání a sociální)
 • Vysoké školy

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít