UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělávání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci.

Fakulta humanitních studií je řádným členem této asociace (se studijním oborem Zdravotně sociální pracovník) a spolupodílí se na řešení otázek týkajících se vzdělávání sociálních pracovníků. AP i studenti se zúčastňují různých akcí, které asociace nabízí (supervizní setkání, supervizní výcviky, semináře, workshopy apod.). AP udržuji prostřednictvím asociace kontakty mezi školami a učiteli sociální práce.

https://www.asvsp.org/

Zavřít

Fakulty a součásti