UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracuje od roku 1992. Vznik zlínské pobočky ADRA o.s. má svůj počátek v roce 1993.

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín bylo založeno v roce 2008 a rozšířila se pomoc
po mimořádných událostech kromě přímé pomoci (humanitární sklad), na pomoc psychosociální. Na přelomu roku 2008 a 2009 byl proškolen tzv. KIP tým (Komunitní Intervenční Psychosociální tým, který spolupracuje s  Psychosociálním Intervenčním týmem ČR (PIT ČR), psychology hasičů, s  představiteli státní správy a také se zástupci neziskových organizací).

Nabídka workshopů a přednášek pro studenty a zapojení studentů FHS do dobrovolnických programů.

https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/zlin

Zavřít

Fakulty a součásti