UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Krajský úřad Zlínského kraje

Fakulta humanitních studií spolupracuje s Krajským úřadem Zlínského kraje hned na několika projektech.

Centrum výzkumu FHS participuje na přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji.

FHS participuje na organizaci Senior Cup, turnaji v pétanque, který pro členy seniorských klubů a sdružení zlínského kraje připravuje každoročně Zlínský kraj ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Lázněmi Luhačovice, a. s. Do přípravy a organizace se zapojují studenti převážně Ústavu pedagogických věd a Ústavu zdravotnických věd.

https://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-urad-cl-19.html

Zavřít

Fakulty a součásti