UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

S Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. fakulta spolupracuje ve více oblastech. Odborníci z praxe, především lékaři, sestry a porodní asistentky participují na výuce klinických předmětů nebo na samostatných přednáškách pro studenty a akademické pracovníky Ústavu zdravotnických věd z oblastí jejich odbornosti. Cílem je předat aktuální novinky z jednotlivých oborů. Vybraní odborníci se podílejí také vedení a oponování bakalářských prací nebo působí jako odborní konzultanti.

FHS participuje společně s KNTB, a.s. na pořádání putovní mezinárodní konference Nové trendy ve vzdělávání a ošetřovatelské praxi, na které se dále podílí Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústredná vojenská nemocnica
v Ružomberku, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim a Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Studenti a akademičtí pracovníci ÚZV se každoročně účastní Zlínského geriatrického dne, který pořádá Centrum klinické gerontologie ve spolupráci České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, Krajského edukačního centra POUZP a Oblastní spolek České lékařské komory Zlín.

S Hematologicko-transfuzním oddělením spolupracuje fakulta na dvou projektech, a to
na bezplatném dárcovství krve – Darujte krev s FHS a Daruj šanci za život! Zapiš se do registru dárců kostní dřeně!

FHS se aktivně zapojuje do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem®. V rámci dílčího projektu Čteme dětem pravidelně na Dětském oddělení v KNTB, a.s. studenti i pedagogové zpříjemňují dětem jejich často náročný pobyt v nemocnici, ale také s cílem motivovat děti k jejich vlastnímu čtení.

Studenti ÚZV každoročně připravují Mikulášskou besídku pro pacienty, především na Centru klinické gerontologie, ale i dalších oddělení.

Možnost uzavírání pracovních úvazků v KNTB, a.s. u akademických pracovníků ÚZV v rámci udržení odborné erudice (všeobecné sestry, porodní asistentky).

http://www.kntb.cz/

Zavřít

Fakulty a součásti