UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Středisko rané péče SPRP Olomouc

Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Středisko rané péče SPRP Olomouc provozuje poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Péče je poskytována převážně
v přirozeném domácím prostředí dítěte. Poskytuje sociálně aktivizační služby.

V rámci TÝDNE RANÉ PÉČE® nabídka workshopů pro studenty. Nabídka individuálních přednášek.

Studenti FHS se zapojují do celonárodní akce Mikulášská sbírka, kterou zaštiťuje Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc.

http://www.ranapece.cz/

Zavřít

Fakulty a součásti