UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester

Je nepolitické, dobrovolné, registrované a neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů ošetřovatelství s vlastní právní subjektivitou. Je určen pro všechny vysokoškolsky vzdělané sestry působící ve všech sférách zdravotní a sociální péče, včetně školství, a rovněž i pro vysokoškolské studenty ošetřovatelství.

AP jsou členy toho spolku a spolupodílí se na legislativním ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství. Kromě toho podporuji profesní hrdost sester v České republice i v zahraničí. Podílí se na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti ošetřovatelství.

http://www.svvs.cz/

Zavřít

Fakulty a součásti