UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Goethe-Institut v Praze

Goethe-Institut v Praze je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.

Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz Německa. Kulturní a vzdělávací programy podporují mezikulturní dialog a umožňují kulturní spolupráci. Posilují výstavbu společenských struktur a podporují celosvětovou mobilitu. Vyučující německého jazyka spolupracují s Goethe-Institutem od založení UTB do současnosti.

https://www.goethe.de/ins/cz/cs/index.html

Zavřít

Fakulty a součásti