UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice je nepolitické, dobrovolné, neregistrované, neziskové sdružení fakult a ústavů vysokých škol, které poskytují vzdělávání nelékařským zdravotnickým pracovníkům v České republice.

Fakulta humanitních studií je členem této asociace a spolupodílí se na řešení otázek týkajících se vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

https://avvnzp.webnode.cz/

Zavřít

Fakulty a součásti