UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

Česká asociace sester

Je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků.

Ústav zdravotnických věd s touto organizací spolupracuje následovně: AP i studenti jsou členové jednotlivých sekcí ČAS, členové výboru Pedagogické sekce, zúčastňují se odborných aktivit (přednášek, besed, seminářů, workshopů), spolupracuji v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a v oblasti vědecko-výzkumné činnosti.

http://www.cnna.cz/

Zavřít

Fakulty a součásti