UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupracující organizace

GEMINI oční klinika a.s., Zlín

Oční klinika rozvíjí dlouholetou tradici zlínské oční chirurgie. Provádí specializované zákroky pod odborným vedením MUDr. Pavla Stodůlky, Ph.D., FEBOS-CR, který má dlouholetou praxí a vysoké renomé v ČR i v zahraničí.

Odborníci z praxe, především lékaři a sestry participují na výuce klinických předmětů nebo na samostatných přednáškách pro studenty a akademické pracovníky Ústavu zdravotnických věd z oblastí jejich odbornosti.

Studenti Ústavu zdravotnických věd se každoročně zúčastňují Zlínského očního festivalu kazuistik, na kterém získávají nejnovější poznatky z oblasti očního lékařství a ošetřovatelství.

http://www.gemini.cz/

Zavřít

Fakulty a součásti