Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přehled oborů na FHS

Bakalářské studijní programy a obory

Studijní program Filologie, studijní obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)

Studijní program Filologie, studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (prezenční forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (kombinovaná forma)
Studijní plány

Bakalářský studijní program Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)
Studijní plány

Navazující magisterské studijní programy a obory

Studijní program Pedagogika, studijní obor Sociální pedagogika (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Pedagogika předškolního věku (prezenční forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Pedagogika předškolního věku (kombinovaná forma)
Studijní plány

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (kombinovaná forma)
Studijní plány

Pětileté magisterské studijní programy a obory

Studijní program Učitelství pro základní školy, studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční forma)
Studijní plány

Státní rigorózní zkouška

Fakulta humanitních studií také disponuje právem realizovat rigorózní zkoušky (titul PhDr.).

Doktorské studijní programy a obory

Dále Fakulta humanitních studií nabízí doktorský studijní program v oboru Pedagogika (titul Ph.D.).

Studijní program Pedagogika, studijní obor Pedagogika
Studijní plány (prezenční forma)
Studijní plány (kombinovaná forma)

Zavřít

Fakulty a součásti