Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum podpory vzdělávání

O Centru podpory vzdělávání

Centrum podpory vzdělávání (CPV) posiluje roli Fakulty humanitních studií a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti vzdělávání ve Zlínském kraji s cílem vytvářet vazby na regionální instituce působící v oblasti vzdělávání. CPV se zaměřuje na spolupráci se středními, základními a mateřskými školami, stejně tak zdravotnickými zařízeními. Úkolem centra je rovněž příprava a realizace strategických a rozvojových projektů v oblasti vzdělávání. Centrum podpory vzdělávání přispívá k rozvoji vzdělanosti ve Zlínském kraji a naplňuje tak Strategii UTB pro období 21+ .

 

Cíle CPV

 1. Navenek univerzity
  1. Podpora vzdělávaní odborných komunit – učitelé mateřských škol, učitelé základních a středních škol, zdravotničtí pracovníci, mentoři, fakultní učitelé, sociální pedagogové, vychovatelé, speciální pedagogové, výchovní poradci, školní metodici prevence apod.
  2. Podpora celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných kurzů.
  3. Podpůrné programy pro děti a mládež.
  4. Podpora projektového portfolia v oblasti inovací, spolupráce s institucemi v regionu na úrovni přípravy a realizace vlastních nebo partnerských projektů.
 2. Uvnitř univerzity
  5. Podpora přípravy a rozvoje akreditovaných studijních programů.
  6. Podpora vzdělávání akademických pracovníků – workshopy a kurzy pořádané pro zaměstnance fakulty a univerzity.
  7. Podpora projektového portfolia fakulty v oblasti inovací na úrovni přípravy a realizace.

Více o CPV v Koncepci Centra podpory vzdělávání na Fakultě humanitních studií.

CPV také participuje na těchto projektech:

 • FSR – Nastavení strategie a pilotní ověření systému celoživotního vzdělávání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavní řešitel: Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.
 • FSR – Strategický projekt multioborového propojení FMK, FAI, FaME, FLKŘ, FHS, UPPER a TIC k akceleraci spolupráce UTB ve Zlíně s aplikační sférou doménách specializace RIS3 Zlínského kraje. Hlavní řešitel: Bc. Petr Dubovský
 • I KAP II – Projekt implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Příjemce projektu: Zlínský kraj.

Fakulty a součásti

Zavřít