Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum výzkumu FHS

O nás

  • Pracovníci centra realizují základní a aplikovaný výzkum v souladu s jeho výzkumným zaměřením;
  • podílí se významnou měrou na publikačním výkonu fakulty;
  • projektují a řeší výzkumné projekty, poskytují podporu při podávání projektových žádostí;
  • v oblasti výzkumné metodologie poskytují konzultace a realizují vzdělávací aktivity;
  • poskytují služby v oblasti zpracování a vyhodnocení dat;
  • monitorují příležitosti a poskytují informace o vyhlášených výzvách pro podávání projektů financovaných z dotačních programů mimo fakultu
  • vyhledávají možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu;
  • zabezpečují chod a vydávání časopisu Sociální pedagogika | Social Education indexovaného (mimo jiné) v databázi ERIH Plus.

Vybrané publikace:

Vaculíková, J., Kalenda, J., & Kočvarová, I. (2020). Hidden gender differences in formal and non-formal adult education. Studies in Continuing Education. https://doi.org/10.1080/0158037X.2020.1732334

Kalenda, J., Kočvarová, I., & Vaculíková, J. (2019). Determinants of Participation in Nonformal Education in the Czech Republic. Adult Education Quarterly. https://doi.org/10.1177/0741713619878391

Karger, T. (2019). The Meaning of Sharing in Free Software and Beyond. Information, Communication & Society. https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1418016

Hanková, M. & Vávrová, S. (2017). Sociální potřeby středoškoláků s vrozeným tělesným postižením: opomíjený aspekt edukační praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dostupné z: https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/41580

Hanková, M. & Vávrová, S. (2016). Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením. Praha: Grada Publishing.

Vávrová, S., Hrbáčková, K., & Hladík, J. (2015). Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít