Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum výzkumu FHS

O nás

Centrum výzkumu Fakulty humanitních studií (CV FHS) tvoří tým výzkumníků a vzdělavatelů, kteří společně analyzují nová data týkající se rovného přístupu k učení dětí a dospělých.

Výsledky tohoto výzkumu posouvají nejen hranice poznání o nerovnostech v celoživotním učení, inkluzivním vzdělávání a účinnosti vzdělávacích procesů, ale slouží i informovanému rozhodování stakeholderů v oblasti vzdělávací politiky a každodenní vzdělávací praxe.

Mise

Naším posláním je identifikovat klíčové transformační procesy v učení dětí a dospělých, které ovlivňují rovnost v přístupu k němu a jeho účinnost. Díky výsledkům našeho výzkumu je možné odstraňovat jak klíčové překážky v celoživotním učení, tak vyvinout řešení, která umožní lidem maximálně využít rozvojového a emancipačního potenciálu, které v sobě záměrné učení má.

Výzkumná témata
Validizace dotazníkových nástrojů
Časopis

Centrum výzkumu FHS UTB ve spolupráci s pracovníky Ústavu pedagogických věd zabezpečuje Sociální pedagogika | Social Education indexovaného v mezinárodních databázích. Časopis uveřejňuje teoretické a empirické studie, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky. Vydavatelem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a partnerem časopisu je Masarykova univerzita v Brně.

Fakulty a součásti

Zavřít