Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ředitel UPV TEL:+420 576 037 474 Mobil:+420 724 434 560 E-mail: hladik@utb.cz Kancelář:U18/529

Zástupkyně ředitele ústavu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 439 E-mail: hrbackova@utb.cz Kancelář:U18/527

Tajemnice ústavu

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 423 Mobil:+420 734 691 685 E-mail: skarupska@utb.cz Kancelář:U18/526

Asistentka ředitele ústavu

Asistentka ředitele UPV

TEL:+420 576 037 417 E-mail: upv@fhs.utb.cz Kancelář:U18/528B

Pedagogičtí pracovníci – profesoři

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

profesor TEL:+420 576 037 419 E-mail: kryston@utb.cz Kancelář:U18/533

Pedagogičtí pracovníci – docenti

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

docentka TEL:+420 576 037 419 E-mail: zbakosova@utb.cz Kancelář:U18/533

doc. PhDr.Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

docent TEL:+420 576 037 419 E-mail: balvin@utb.cz Kancelář:U18/533

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 423 E-mail: haburajova@utb.cz Kancelář:U18/526

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ředitel UPV TEL:+420 576 037 474 Mobil:+420 724 434 560 E-mail: hladik@utb.cz Kancelář:U18/529

Pedagogičtí pracovníci – odborní asistenti

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 439 E-mail: hrbackova@utb.cz Kancelář:U18/527

PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 424 E-mail: zhrncirikova@utb.cz Kancelář:U18/535

Mgr. et Bc. Jana Krausová, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 418 E-mail: krausova@utb.cz Kancelář:U18/534

Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 304 E-mail: kroutilova@utb.cz Kancelář:U18/538

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 440 E-mail: lemrova@utb.cz Kancelář:U18/539

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 423 Mobil:+420 734 691 685 E-mail: skarupska@utb.cz Kancelář:U18/526

Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 304 E-mail: suchankova@utb.cz Kancelář:U18/538

Mgr. Anna Petr Šafránková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 440 E-mail: safrankova@utb.cz Kancelář:U18/539

PhDr. Hana Včelařová

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 441 E-mail: vcelarova@utb.cz Kancelář:U18/536

PhDr. Iva Staňková, Ph.D.

ODBORNÁ ASISTENTKA TEL:+420 576 038 025 E-mail: istankova@utb.cz Kancelář:U18/537

Mgr. Jana Martincová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 421 E-mail: martincova@utb.cz Kancelář:U18/537

Mgr. Lucie Blaštíková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 424 E-mail: blastikova@utb.cz Kancelář:U18/535

Pedagogičtí pracovníci – asistenti

Mgr. Michaela Lukešová

asistentka TEL:+420 576 037 418 E-mail: lukesova@utb.cz Kancelář:U18/534

Mgr. Eva Šalenová

asistentka TEL:+420 576 037 441 E-mail: salenova@utb.cz Kancelář:U18/536

Pedagogičtí pracovníci – doktorandi

Mgr. Renáta Matušů

TEL:+420 576 037 303 E-mail: r_matusu@utb.cz Kancelář:U18/521B

Mgr. Lucie Nečasová

TEL:+420 576 037 303 Kancelář:U18/521B

Pedagogičtí pracovníci – externí

PhDr. Ondřej Fabián

TEL:+420 576 034 921 E-mail: fabian@utb.cz Kancelář:U13/0149

Mgr. Karel Štefl

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně