Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav školní pedagogiky

O ústavu

Posláním Ústavu školní pedagogiky (ÚŠP) je příprava kvalifikovaných pedagogických pracovníků a zvýšení jejich odborných kompetencí. Akademičtí pracovníci ústavu vyučují a zkoumají řadu aktuálních témat souvisejících s problematikou výchovy a vzdělávání ve školním prostředí – vše, co se odráží v projektování vyučovacího procesu v mateřských, základních, středních a vysokých školách.

Ústav školní pedagogiky nabízí studentům podporu na cestě stát se učitelem ve studijních programech zaměřených na mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Prostřednictvím kurzu celoživotního vzdělávání připravuje rovněž zájemce o výuku vybraných předmětů na 2. stupni základní školy a středních školách. 

Jaký by měl být učitel 21. století? Jádro dobrého učitele zůstává jistě stejné napříč stoletími a platí, že nejlepší učitel inspiruje vlastním nadšením pro každodenní objevy. Myslí především na děti ve třídě, protože ovlivňuje to, jaká bude jejich budoucnost. Nespoléhá jen na jednoduché přístupy k učení, dokáže pružně reagovat na potřeby všech generací dětí, jaké vzdělává a vychovává. Učitelskou profesi nelze vykonávat bez entuziasmu, trpělivosti, nezbytné dávky každodenních pochyb, otevřenosti novým trendům a chuti stále se učit.  

Cesta k inspirujícímu učiteli je dlouhá, ale tým pracovníků na Ústavu školní pedagogiky k ní přispěje pevnými a motivujícími základy

HELP UZŠ
Kontaktní údaje
helpcentrum@fhs.utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít